BORULU EŞANJÖRLER

Müşterilerimiz tarafından gönderilen proje esas alınarak veya müşteri ihtiyacına uygun olan ürünlerin tasarım ve üretimini yapmaktayız. Hesaplamalar, tasarımlar ve projelendirmeler müşteri talebine göre ASME Code Section VIII Div 1 ve 2 (American Society Mechanical Engineers), API 661, API 650 (American Petroleum Institute), TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), AD-MERKBLAATTER, CODAT, DIN, EN 13445, PED 2014/68/AB, TSE’ye uygun yapılmaktadır.

Standartların belirtilmemesi durumunda tarafımızdan yapılan tasarımlarda ve imalatlarda basınçlı kaplar için ASME VIII Div 1, eşanjörler için TEMA, radyatörler için API 661 kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu standartlara göre proje kontrollerinin ve imalatların da yapılmasını sağlanmaktadır.Projelerimizde uluslararası kodlara uygun malzemeler seçilerek yapılmakta ve yüksek mukavemetli su verilmiş çelikler de dahil olmak üzere her türlü karbon çelik, paslanmaz çelik ve özel kaplamalı çelikler, alaşımlı malzemeler başarı ile kullanılmaktadır. Kaynak ve kontroller de ASME IV ve EN göre SMAW, TIG, MAG-MIG kaynakları, uluslararası standartlarda sertifikaları olan kaynakçılarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hizmetlerimiz

MIT borulu eşanjörler, kamu ve özel sektörlerde yer alan demir-çelik, makine sanayi, petrol, petrokimya, gaz, kuvvet santralleri, gıda, ilaç, sağlık, kağıt endüstrisi, deri, tekstil, iklimlendirme, gemi ve denizcilik endüstriyel tesislere hizmet verirken aynı zamanda, askeri yapılar, inşaat, havuz, jeotermal, taahhüt sektöründe de ısıtma-soğutma alanlarında hizmet vererek yoluna aynı kararlılıkla devam etmektedir.

 • Gövde Borulu Özel Tasarım Eşanjörler
 • Gövde Borulu Standart Eşanjörler
 • Serpantinler • Radyatörler
 • Bataryalar• Ekonomizerler
 • Gemi Kulerleri
 • Bakım & Onarımlar

Ürünler, müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenip dizayn edilir. Ekin Endüstriyel imalatını yaptığı eşanjörlerin tasarımlarını, lisanslı bilgisayar programları aracılığıyla yapmaktadır. MIT Borulu eşanjör mühendisleri tarafından kullanılan yazılımlar, farklı uluslararası standartlara uygun ekipman dizaynı sağlamaktadır.

MIT tarafından imalatı yapılacak tüm parçalar bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak modellenebilmektedir. Modellenen parçaların CNC dik işleme merkezinde işlenebilmesi için gerekli olan işlem tipi, takım yollarının seçimi, işlem sırası vs. bilgisayar ortamında programlanmaktadır. Karmaşık parçaların bilgisayar ortamındaki simülasyonuyla, olası hatalar, tezgahta işlenmeden önce tespit edilebilmektedir.

Hizmet ettiğimiz sektörler gereği, imalatlarımızda kullandığımız her malzeme en üst seviyede kaliteli olmalıdır.Bugün ısı değiştirici ve basınçlı kaplarda sıklıkla kullanılan,

• ASME SA516 Gr 70 • ASME SA106 Gr B• ASME SA105• ASME SA387 • ASME SA179 • ASME SA213• CuZn28Pb1• P265• P335• ASME SA266• ASME SA182• St35.8• Duplex• Super Duplex• Monel

gibi çoğaltılabilecek birçok malzeme, maalesef halen yurt dışından ithal edilmektedir.

Şirketimiz, ihtiyaca göre Avrupa’dan Uzak Doğu’ya birçok ülkeden malzeme ithalatını kendi gerçekleştirmektedir. Atölyemizde kullanılan bütün malzemeler, EN 10204 3.1 ve/veya ASME standartlarına uygun, gerektiğinde tarafsız kontrol kuruluşlarınca kontrol edilerek, orijinal sertifikalı olarak kullanılmaktadır. Projelerimizde kullanılan her malzeme için giriş kalite kontrol raporları oluşturulmaktadır.

Atölyemizde imalat gerekliliğine göre farklı testler uygulanabilmektedir. Bu testlerin bir kısmı MIT kalite kontrol mühendisleri tarafından yapılmakla birlikte, bir kısmı tarafsız kontrol kuruluşlarınca da yapılabilmektedir.

Atölyemizde imalatı yapılan her ekipman için kalite dosyası oluşturulmaktadır. Üretilen ekipmanlarla ilgili olarak; imalat programı, mekanik tasarım raporları, imalat teknik resimleri, kalite-kontrol planı, NDT test raporları, malzeme sertifikaları, ölçü-boyut kontrol raporları, malzeme giriş kalite kontrol raporları, kaynak yöntem spesifikasyonları (WPS), kaynak deney raporları (PQR), kaynakçı sertifikaları (WPQ), uygunluk raporları vb. tüm detaylar müşterilerimize şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. Hazırlanan kalite dosyaları ile ekipmanlara ait kimlik dosyaları oluşturulmakta ve talep eden her müşteri ile paylaşılmaktadır.

GÖVDE BORULU EŞANJÖRLER

Başlıca kamu ve özel sektörde yer alan demir-çelik, petrol, petrokimya, gaz, kuvvet santralları, gıda, ilaç, deri, tekstil, iklimlendirme, gemi ve denizcilik gibi endüstriyel tesislerde en yaygın kullanılan eşanjörlerdir.Sektörlerde kullanılan eşanjörlerimiz, alternatif bir enerjiden ikinci bir alternatif enerji ihtiyacı doğan tüm sektörlerde kullanılabilirler.

Gövde Borulu Eşanjörü Oluşturan Parçalar;

Gövde Borulu Eşanjörlerin Avantajları;

 • Çok yüksek basınçlarda çalışabilecek şekilde dizayn ve imal edilebilirler.
 • Son derece esnek ve sağlam dizayna sahiptirler.
 • Çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde dizayn ve imal edilebilirler.
 • Termik şoklara dayanıklıdırlar.
 • Boyut sınırlaması yoktur.• Tüm uygulamalarda kullanılabilirler.
 • Basınç kayıpları, asgari düzeydedir ve proses amacına uygun olarak asgari düzeyde tutulabilir.
 • Bakım, onarım ve temizlik için kolaylıkla sökülebilir ve tekrar monte edilebilirler.
 • Bakım ve onarımları kolaydır.
 • Boru çapı, boru sayısı, boru uzunluğu, boru adımı ve boru düzenlemesi değiştirilebilir.

Bu nedenle borulu ısı degiştiricilerin dizaynlarında oldukça esneklik vardır.

GÖVDE BORULU ÖZEL TASARIM EŞANJÖRLER

Isı transferi uygulamalarında çoğu zaman farklı prosesler için farklı çözümler sunulması gerekmektedir. Prosesteki gerekli bilgiler alındıktan sonra, konusunda uzman makine mühendisleri tarafından dizayn edilip şematik çizim çıkartılır. Şematik çizim üzerinden yapılan kontrollerde, boyutsal bir sorun olmadığının teyidi alındıktan sonra imalat resimleri çıkartılır. İmalat resimleri onaylanan her bir eşanjör sadece dizayn edildiği prosese özel ve genellikle bir benzeri daha olmayan eşanjörlerdir. Eşanjörler imal edildikten sonra, istenmesi durumunda izole edilerek dışarıya olan ısı kayıplarının minimuma indirilmesi sağlanabilir. Borulu eşanjör imalatında herhangi bir kapasite sınırı bulunmamaktadır. Eşanjörler seri veya paralel bağlanarak birden fazla şekilde gruplanabilir ve kapasiteleri artırılabilir. Petrokimya Tesisleri, Enerji Santralleri gibi yüksek kapasitelerin gerektiği tesislerin tedariğini sağlamakta olan Ekin Endüstriyel, bu konudaki tecrübesi ile sektörün önde gelen firmalarındandır.

Özel ve Hijyenik EşanjörlerBazı gıda ve kimya uygulamalarında ısıl işlemler çok yüksek sıcaklıklarda veya basınçlarda yapılmaktadır. Bahsedilen sıcaklık ve basınçlarda plakalı eşanjör kullanımı conta sıcaklık ve basınç dayanımı, sınırı geçildiği için kullanılmamaktadır. Bu tip uygulamalar için MIT mühendisleri sökülebilir, tam hijyenik borulu eşanjörler geliştirmişlerdir. Bu borulu eşanjörler için sıcaklık sınırı 350 °C lere kadar çıkabilmektedir. Bu tip eşanjörlerdeki kaynaklar, pürüzsüz bir akış yüzeyi sağlayabilmek için çok hassas yapılmalıdır. MIT üretim tesisinde, bu tip kaynaklar, sertifikalı kaynakçılar tarafından uygulanmakta ve 3 aşamalı kalite kontrol safhasında, uzman mühendisler tarafından incelenmektedir. Gıda işleme prosesleri hakkında uzman olan MIT mühendisleri dizayn sırasında en uygun çözümleri sunarken, kapasite, yer, işlenecek olan gıdanın cinsi gibi hususları da göz önünde bulundurmaktadırlar. Yüksek basınçlı uygulamalarda, kapasite hesaplarının yanı sıra, malzeme et kalınlıkları, kaynak teknolojileri gibi hususlarda çok hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple Ekin Endüstriyel de üretilen her eşanjör, normal çalışma basıncının 1,5 katı basınçta 72 saat boyunca test altında tutulmakta ve testte herhangi bir problem çıkmaması durumunda sevk edilmektedir.

Tube in Tube Eşanjörler

Genellikle gıda ve çamur proseslerinde kullanılan ürünlerdir. Kullanılan malzemeler ağırlık olarak paslanmazdır. Çamur proseslerinde kimyasal karışım olması durumunda malzeme analizi yapılarak, malzeme seçimi yapılır.

Double Tube Eşanjörler

Tube in Tube EşanjörlerGenellikle gıda ve çamur proseslerinde kullanılan ürünlerdir. Kullanılan malzemeler ağırlık olarak paslanmazdır. Çamur proseslerinde kimyasal karışım olması durumunda malzeme analizi yapılarak, malzeme seçimi yapılır.Akışkanların birbirleriyle karışması, tehlike arz ettiği durumlarda güvenlik sebebiyle tercih edilen ürün tipi çift borulu güvenli ısı değiştiricilerdir. Muhtemel bir sızıntı, kontrol haznesindeki basıncı değişimi veya bir şamandıra yardımıyla elektrik sinyali aracılığıyla bildirilir.Tüp demetindeki çift duvarlı emniyet tüpleri, iki tüp bağlandıktan sonra bir sızıntı boşluğu yaratan ince kanallara sahip ısı transferi sağlayan borulardır.Trafo yağ soğutma sistemlerinin yanında, kimyasal proses mühendisliğinde, ısı geri kazanımı, gıda prosesleri ve kullanım sıcak suyu ısıtıcılarında da kullanılmaktadır. Ürünlerde genellikle bakır ve bakır alaşımları tercih edilirken, proseslere göre karbon çeliği ve paslanmaz çelik malzemelerde kullanılmaktadır. Uygulama ve işleme gereksinimlerine bağlı olarak, en iyi ısı transferini ve işlenmesini sağlamak için iç veya dış boru üzerinde özel tasarımlar seçilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir