Brülör Nedir?

Brülör yanma, yakıt içerisindeki yanabilir bileşenlerin oksijenle girdikleri kimyasal tepkime sonucunda ısının açığa çıkması ile tanımlanır. Brülör ve yanma birbirinden ayrı tutulamayan iki terimdir.

Bilindiği gibi, ısı bir enerji kaynağıdır.  Yakıtlar oksijen ile reaksiyona girince yanma işlemi gerçekleşir ısı enerjisi ve ışık açığa çıkar. Amaç, kimyasal enerjinin ısıl enerjisine dönüşümüyle ısı elde etmektir.  Yaşamsal olarak hayatımızda ısınmadan, beslenmeden, üretime dek pek çok alanda ihtiyaç duyduğumuz bir enerji biçimidir.

Serbest yanma ile kontrollü yanma arasındaki en temel ürün de brülörlerdir.

Brülör, yakıtın hava ile optimum oranda karıştırılarak kontrol altında tam olarak yakılmasını sağlayan cihazdır.

Yakıt içerinde bulunan karbon, hidrojen, sülfür oksijen ile tepkimeye girerek yanma işlemi gerçekleşir. Hidrokarbonlar ve su buharı açığa çıkar.
Sıvı yakıtların yanması sonucu oluşan alev parlak sarı renklidir ve radyasyon özelliği çok yüksektir.
Gaz yakıtlarındaki hidrojen miktarından dolayı sıvı yakıt ve kömür yanmasına oranla çok daha fazla su buharı açığa çıkar.

Brülör Nasıl Çalışır?

Brülör nedir diye sorduğumuzda aklımıza ilk gelen kavramlardan biri de yanma odalarıdır. Brülörlerin yakıtı kontrollü yakması ve ısıyı homojen olarak doğru kanala iletmesi mutlaka bir yanma odası ile gerçekleşir.  Alevin ürettiği ısı enerjisi bir yanma odası vasıtasıyla enerjinin gerekli olduğu yere transfer edilir.

Brülöre yanma havasını beslemek için kullanılan fanı çalıştırmak için, brülör motoru elektrik enerjisi ile beslenir. Sıvı yakıt brülörlerindeki motor aynı zamanda yağ pompasına da tahrik aktarır ve sıvı yakıt yüksek bir basınçla yakıt memesine aktarılır. Gaz brülörlerinde yakıt selenoid valfler ve regülatörler yardımı ile kontrol altında tutulur. İlk tutuşturma için gerekli olan kıvılcımı yaratan yüksek voltajlı trafo da yine elektrik enerjisi ile devreye girer. Yakıt hattından ateşleme başlığına gelen yakıt ile, brülör ana gövdesindeki bir fan yardımı ile yanma başlığına üflenen hava,  özel türbülans sistemi vasıtasıyla homojen olarak karışır ve yanma gerçekleşir.

Bir elektronik yanma kontrol röle kumandası ile uygun süre ve adımlarda ön süpürmeyi, ateşleme süresini, alev kontrolünü, yakıtın miktarını, brülörün on-off veya kademeli veya oransal olarak çalışmasını emniyetli olarak kontrol altında tutar.  Yakıt ve hava karışımları kontrol edilerek, optimum verimli karışım teknik servisler tarafından brülör üzerindeki ekipmanlar ile hassas ayarlar yaparak güvenli ve verimli yanma elde edilir.

Yakma kontrolündeki elektronik gelişmeler, yeni nesil ekipmanlar ve yakıt hava karışımını optimum düzeyde gerçekleştiren Üret türbülans sistemi sonucunda ortaya çıkan baca gazı emisyon seviyelerini asgariye indirilmiş ve üretilen kullanılabilir ısı miktarını büyük ölçüde daha verimli hale getirilmiştir.

Brülör Çeşitleri

Brülör kelimesi İngilizce BURNER, Almanca BRENNER, Fransızca BRULEUR olarak kullanır ve dilimize Fransızca’dan geçmiş olup çok geniş kapsamda yakıcı anlamını taşımaktadır.  Bu yakıcı kelimesini yani brülörün anlamını ve teknik özelliklerini düşünerek çeşitli sınıflarda kategorize etmek daha uygun olacaktır.

Gaz / Rotatif Sıvı Yakıt Kombine Brülörü

250 kW ile 30.000 kW arasındaki çeşitli büyüklüklerde teknik her türlü yakıtı yakabilen, endüstriyel tip yüksek verimli brülörlerdir. Aynı brülörde ayrı yakıt hatlarıyla gelen ağır yağ / motorin / doğalgaz / biogaz v.b. gibi dört farklı yakıtı yakma özelliğine sahiptir. Sıvı yakıtı düşük ısı ve basınçta rotatif teknik kullanılarak yakmaktadır. Bu brülörlerde fan gövdeden ayrı olarak dizayn edilmekte, böylece yüke bağlı hassas ayar sağlanabilmektedir.

Gaz Brülörü

250 kW ile 30.000 kW arasındaki çeşitli büyüklüklerde doğalgaz / biogaz / LNG / CNG / LPG v.b. gibi tüm teknik yakıtları yakabilen yüksek verimli brülörlerdir. Bu brülörlerde fan gövdeden ayrı olarak dizayn edilmekte, böylece yüke bağlı hassas ayar sağlanabilmektedir.

Rotatif Sıvı Yakıt Brülörü

250 kW ile 30.000 kW arasındaki çeşitli büyüklüklerde tüm teknik yakıtları yakabilen yüksek verimli brülörlerdir. Sıvı yakıtı düşük ısı ve düşük basınçta rotatif teknik kullanılarak yanma sağlanmaktadır. Bu brülörlerde fan gövdeden ayrı olarak dizayn edilmektedir, böylece yüke bağlı hassas ayar sağlanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir