Plakalı Isı Eşanjörleri

Plakalı Isı Eşanjörlerinde Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih edilen markalarından olan MIT plakalı ısı eşanjörleri, sektörün sürekli gelişmesi adına günden güne yeni adımlar atmaya devam etmektedir.

Tamamı Türkiye’de üretilen spesifik ürünlerle ürün gamını genişletmeyi hedefyen Ekin Endüstriyel; bu konudaki kararlılığının en somut göstergesi MIT plakalı ısı eşanjörleridir.

MIT Plakalı Eşanjörleri Çalışma Prensibi

Plakalı eşanjörler, aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine göre çalışan cihazlardır. Isıtacak akışkan ve ısınacak akışkan, plakalar ile birbirinden tamamen ayrılmıştır.

Standart plakalı eşanjörlerde toplamda dört adet giriş-çıkış portu bulunur ve bunlardan ikisi ısıtıcı akışkanın, diğer ikisi ısınacak akışkanın giriş ve çıkışlardır. Özel üretim ile birden fazla ısıtıcı veya ısınacak akışkan bulunan eşanjörler üretmek de mümkündür.

MIT Plakalı Isı Eşanjörünü Oluşturan Parçalar

MIT plakalı ısı eşanjörleri genel olarak;

 • Üzerinde giriş-çıkış bağlantıları ve bilgileri bulunan ön gövde,
 • Plakaları sabitlemek için kullanılan alt ve üst taşıma milleri,
 • Sıvının gövde ile temasını engelleyen ilk plaka,
 • Akışkanların geçişine izin veren ve ısı transferi sağlayan akış plakaları,
 • Akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tamamen kapalı son plaka,
 • Miller üzerinde hareket edebilen arka gövde,
 • Plakaların belirli bir sıkma ölçüsünde tutulmasını sağlayan saplama ve pullardan oluşur.

Ön gövde üzerinde yer alan MIT plakalı eşanjör etiketi üzerinde;

 • Eşanjörünüzün minimum sıkma ölçüsü,
 • Eşanjörünüzün test ve çalışma basıncı,
 • Eşanjörünüzün maksimum ve minimum çalışma sıcaklığı,
 • Eşanjörünüzün kapasite bilgisi,
 • Eşanjörünüzün model bilgisi,Ön gövde üzerinde yer alan MIT plakalı eşanjör etiketi üzerinde;
 • Ekin Endüstriyel iletişim bilgileri mevcuttur.

Contalı Tip Plakalı Isı Eşanjörleri

HVAC (Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma)

Plakalı Eşanjörlerin Kullanım Alanları

Sıcak Kullanım Suyu Temini

Sanayi ve konutlarda kullanım sıcak suyu konfor açısından olmazsa olmazlardandır. MIT plakalı eşanjörleri ile kullanım suyunuz merkezi veya bireysel olarak üretilebilir. Eski sistemlerle kıyaslandığında daha hijyenik, daha verimli, daha uzun ömürlü, daha ekonomik ve daha kompakt olan bu sistem ile artık yaşanılan kireçlenme, aşırı klor kaynaklı deformasyon gibi problemlerde sistemi komple değiştirmek yerine ufak revizyonlarla sisteminiz eski performansına ulaşabilmektedir.

Bölgesel Isıtma

Bölgesel ısı merkezleri, jeotermal kaynaklar, elektrik üretim tesisleri gibi kaynaklardan gelen sıcak su kullanılarak bir bölge, bir ilçe, hatta komple bir il bile ısıtılabilmektedir. Gelen kaynağın çeşidine göre özel dizayn edilen MIT plakalı eşanjörleri ile bölge sonlara ayrılabilmekte ve her bina altına konularak binaların ihtiyacına uygun sıcak su üretilebilmektedir.

HVAC (Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma)

Yerden Isıtma Sistemleri

Daha fazla ısınma konforu istenen bölgelerde son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanan yerden ısıtma sistemlerinde ısıtıcı kaynağın korozyondan etkilenmesinin önüne geçmek için kullanılan MIT plakalı eşanjörleri, ısınan alan ile ısıtıcı kaynak arasında bir koruyucu duvar görevi görmektedir. Yüksek korozyon dayanımı, karbon çelik gövdeli, paslanmaz plakalı ve özel dizaynları sayesinde MIT plakalı eşanjörleri sisteminizi yıllarca sorunsuz kullanmanızı garanti eder.

Basınç Kırıcı

Çok katlı ve yüksek yapılarda sistemin yüksekliğinden kaynaklanan ciddi basınçlar oluşmaktadır. Sistemden kaynaklanan bu basıncı tamamen en altta bulunun ısıtma-soğutma sistemine göndermek sistemin aşırı zorlanmasına ve yorulmasına sebep olur. Ayrıca tesisatı yüksek basınca dayanıklı armatürlerle kurmak gerektiğinden, ilk yatırım maliyeti çok yüksek çıkmaktadır. Bu sistemlerde kazan dairesi veya soğutucu grup ile tesisat arasına yerleştirilecek yüksek basınca dayanıklı MIT plakalı eşanjörleri, sistemden gelen basıncı kendi içinde karşılayarak primer devredeki kazan-soğutma sisteminin düşük basınçlarda rahat çalışmasını sağlar.

HVAC (Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma)

Havuz Isıtması

İster yüzme havuzu olsun isterse sağlık amaçlı olsun, bütün havuzların belli sıcaklıklar arasında olması gerekir. Havuzları istenilen sıcaklıklar arasında tutmak amacı ile basit bir otomasyon yardımıyla MIT plakalı eşanjörleri kullanılmaktadır.

Kompakt yapıları sayesinde havuzunuzun makine dairesinde çok az bir alan kaplayan MIT plakalı eşanjörleri, havuzunuzu istediğiniz sıcaklıkta tutmanızı sağlar.

Merkezi Isıtma Sistemleri

Ülkemizde yürürlüğe giren yeni yasalar çerçevesinde merkezi sistemler özendirilmekte ve bazı durumlarda zorunlu hale getirilmektedir. Bunun nedeni bireysel kullanımlara göre merkezi sistemlerin daha verimli olması ve daha az enerji harcamasıdır. MIT plakalı eşanjörleri, merkezi bir kaynaktan gelen kızgın veya sıcak su ile konutların ısıtılması için gereken sıcak suyu üretmekte, aynı zamanda da kullanım sıcak suyu temin edilebilmektedir.

Enerji

Jeotermal Isıtma Sistemleri

Jeotermal kaynaklar bakımından zengin olan Türkiye, son enerji krizlerinden sonra bu konudaki yatırımlarına hız vermiştir. Gerek konut ısıtmalarında, gerek kullanım suyu üretiminde kullanılan MIT plakalı eşanjörler, sektörde başarısını kanıtlamış ve bu konuda en çok tercih edilen markalar arasına girmiştir.

Isı Enerjisi Geri Kazanım Sistemleri

Enerjinin gün geçtikçe daha da pahalı olduğu günümüz şartlarında, ne sanayide ne de bireysel kullanımlarda enerjinin boşa harcanmasına tahammül kalmamıştır. Sanayi kuruluşlarında enerjiye ayrılan bütçeler son yıllarda %20-%40 oranlarında artmış ve giderler kısmında ilk sıralara oturmuştur. Bütün bu hususlar dikkate alındığında, enerjinin geri kazanılması çok önemli bir hal almıştır. MIT plakalı eşanjörleri, her sisteme uygun geniş plaka ve conta çeşitliliği ile ısıl enerjinizin boşa harcanmasını engeller.

Enerji

Elektrik Üretim Tesisleri

Termik santraller elektriğin üretildiği yerler olmasının yanı sıra çok büyük kızgın su kaynaklarıdır. Bu sistemlerde ortaya çıkan kızgın suyun soğutulması için ekstra sistemler kurulup büyük paralar harcanmaktadır.

İşte bu noktada MIT plakalı eşanjörler devreye girip, bu sistemlerde suyun bedava soğutulmasını sağladığı gibi buradan alınan ısı enerjisi ile bir bölgenin tamamen ısıtılmasını da sağlar.

Güneş Enerjisi Sistemleri

Alternatif enerji denildiğinde ilk akla gelen güneş enerjisi sistemleridir. Kullanım sıcak suyu temininde ve konut ısıtmasında ücretsiz enerji sağlayan bu sistemlerde ani su ısıtıcı olarak kullanılan MIT plakalı eşanjörleri sistemin daha verimli ve daha güvenli çalışmasını sağlayarak sistemin ömrünü uzatır.

Endüstri

Hadde Yağı Soğutulması

Haddehanelerde kullanılan yağ, işlem sonucunda ısınır ve yağlayıcı özelliği azalır, bunun sonucunda işletme performansı düşer. Hadde yağlarının optimum sıcaklıkta tutulabilmesi için MIT plakalı eşanjörleri kullanılır. Eşanjörün sekonder devresine bağlanacak soğutma kulesi, chiller devresi ve basit bir otomasyon sayesinde hadde yağınız istediğiniz sıcaklıklarda sabit kalır ve işletmeniz maksimum performansla çalışır.

Bor Yağı Soğutulması

Sanayinin temel taşlarından olan bor yağı, özellikle talaşlı imalatın can damarıdır. Kesme ucundan alınacak maksimum verim ve maksimum ömür için bor yağının kalitesi ve sıcaklığı çok önemlidir. Bor yağının optimum sıcaklıkta tutulabilmesi için, MIT plakalı eşanjörleri ile beraber kullanılan soğutma kulesi veya chiller maksimum verim sağlamaktadır.

Chiller Grubu Devresi

Düşük sıcaklıkta su istenen uygulamalar için soğutma kulesi genellikle yeterli gelmemektedir. Bu yüzden bu uygulamalarda chillerler tercih edilmektedir. Chiller grupları genellikle çok hassas, pahalı ve tamiratı zor olan cihazlar olduğu için tesisattan gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda çok büyük hasarlar oluşabilir. MIT plakalı eşanjörleri sistem ile chiller devresini birbirinden ayırarak bu iki sistemin birbirinden bağımsız olarak çalışmasını, bunun yanında aralarında ısı transferi yapmalarını sağlar.

Endüstri

Soğutma Grubu Devresi

Günümüzde endüstriyel tesislerde soğutma ihtiyacının karşılanması için en yaygın kullanılan soğutma kaynağı, soğutma kuleleridir. Açık ve kapalı olabilen bu kulelerin her iki çeşidinde de MIT plakalı eşanjör kullanılmaktadır. Açık kulelerde ortamdan bir miktar katı partikül suya karışacağı için bu partiküllerin bulunduğu su direkt olarak soğutulacak sisteme gönderilemez.

Soğutulacak sistem ile açık kule arasında MIT plakalı eşanjör kullanılarak, iki sistem iki ayrı devre olarak birbirinden ayrılır ve MIT plakalı eşanjörler bütün riskleri kendi üzerine toplar. Zaman içinde oluşabilecek bir kirlenme durumunda sadece eşanjör temizlenerek sistemin tekrar aynı performansta çalışması sağlanır.

 Atık Isı Geri Kazanımı

Sanayi tesislerinde çürük buhar ve kumaş yıkamadan dönen sıcak su gibi boşa giden birçok ısı kaynağı vardır. Aynı zamanda tesis içerisinde kullanım sıcak suyu üretimi, ofis ısıtması gibi ısıya ihtiyaç duyan uygulamalar da vardır. Mevcut ısı kaynaklarından ısıya gereksinim duyan kısma iletmek için kullanacağız. MIT plakalı eşanjörü ile hem ısınızı boşa harcamamış olursunuz, hem de ihtiyacınız olan ısı gereksinimi için ekstra maliyetten kurtulmuş olursunuz. Üretimde rekabetin git gide arttığı günümüzde işletmeleri rahatlatacak en büyük faktör giderlerin düşürülmesidir. Giderler içinde en büyük kalemlerden olan enerji giderleri, artık herkes için altın değerindedir ve boşa harcanması söz konusu olamaz. Kabaca bir hesapla ısı geri kazanımı için kullanılacak bir eşanjör artık 3-6 ay içerisinde kendini amorti etmekte ve işletmeye kısa süre içinde artı değer katmaya başlamaktadır.

Paslanmaz Eşanjörler

Gıda plakalı eşanjörlerinin diğer eşanjörlerden farkı hijyeniklik açısından gövdeleri ve gıda ile temas eden bütün yüzeyleri paslanmaz olarak üretilmiştir. Ayrıca contaları fda (gıdaya uygunluk) belgesine sahiptir.

Genel Kullanım Alanları

 • Süt Isıtma Soğutma
 • Pastörizatörler
 • Meyve Suyu Pastörizasyonları
 • Krema Soğutma
 • Salamura Isıtma Soğutma
 • Peynir Altı Suyu İşleme

Denizcilik

Gemilerde Soğutma Sistemleri

Motor soğutma sistemleri ikiye ayrılır. Doğrudan (direkt) ve dolaylı, iki devreli (indirekt) soğutma. Doğrudan soğutma sorunsuz olup, baştan deniz motoru olarak tasarlanmış motorlara uygundur. Silindir blokları ve içinde su dolaşan diğer donanımları deniz suyuna dayanıklı alaşımlar ve tutyalar ile korunur. Tüm dıştan takma deniz motorları ve küçük güçlü içten takma motorların çoğu bu şekilde yapılmışlardır. Motordan tahrik alan bir deniz suyu pompası suyu emerek motor içinde dolaştırır ve soğutmayı sağlar. Bu pompa motorun en çok zorlanacağı durumda bile yeterli soğutma sağlanması düşüncesiyle ölçülendirildiğinden normal kullanımda motor aslında gerekli olan ideal çalışma sıcaklığına ulaşmaz ve soğuk çalışır. Bu nedenle bir by-pass hattı ve termostat ile motora gönderilen suyun debisini ayarlayan ve motorun yeteri kadar ısınmasını sağlayan tertibatlar geliştirilmiştir.

İki devreli soğutma sistemlerinde motor içinde (aynen kara taşıtları veya stasyoner endüstri motorlarında olduğu gibi) tatlı su dolaşır. Böylelikle motorun iç aksamı deniz suyunun etkisinden korunur.

Motordan hareket alan deniz suyu pompası (Aynı zamanda egzoz sistemi ve kovan yataklarını da suyla besleyebilir.) bir MIT plakalı eşanjörüne deniz suyu gönderir. Motordan gelen ısınmış tatlı su MIT plakalı eşanjörün içindeki plakalarda dolaşırken deniz suyu sayesinde soğutularak motora geri döner.

Denizcilik sektörünün en önemli sorunu deniz suyunun aşırı korozif etkisidir. MIT plakalı eşanjörleri komple titanyum ve titanyum alaşımlı 316 plakaları ile bu problemin çözümünde her zaman yanınızdadır. MIT plakalı eşanjörleri, bir gemide ihtiyaç duyulabilecek her prosese uygun plaka, conta ve gövde çeşitleriyle sektörün tek çözüm noktasıdır.

MIT Plakalı Eşanjörlerde Plaka Çeşitleri

Standart Plakalar

MIT plakalı eşanjörlerde, kullanım sıcak suyu temini, düşük basınçlı buhar uygulamaları, mekan ısıtması gibi standart uygulamalarda kullanılan plakalardır.

Özel dağıtım kanalları, ihtiyaca göre dizayn edilebilen geniş ve dar açılı çeşitleri, minimum basınç kayıplarıyla maksimum verim alınabilen özel plaka derinlikleri ile bu tür uygulamalarda en doğru çözüm sunmaktadır.

Geniş Aralıklı Plakalar

Bazı uygulamalarda eşanjör içinden geçecek akışkanın içerisinde katı partiküller bulunabilmektedir. Bu uygulamalar için MIT ekibinin özel olarak dizayn ettiği geniş aralıklı plakalar ile akışkan içinde bulunan partiküller eşanjör içindeki kanallara takılmadan yoluna devam edebilmekte ve eşanjor içindeki kirlenme minimum düzeylerde tutulabilmektedir.

Geniş aralıklı dizayn edilen bu plakalar aynı zamanda standart plakalara göre daha kalındır. Bu sayede akişkan içinde bulunması muhtemel olan korozif etmenlere karşı da dayanım artmaktadır. Özellikle tekstil sanayisinde atık su geri kazanımında optimum verimi sağlamak için kullanılmaktadır.

Yarı Kaynaklı Plakalar

Agresif akışkanların ve yüksek sıcaklıkların olduğu bazı uygulamalarda conta ömürleri çok kısa olabilmektedir. Bu yüzden bu uygulamalarda agresif akışkanın olduğu tarafta conta kullanmak yerine iki plakanın birbirine lazer kaynağı ile kaynaklandığı MIT yarı kaynaklı plakalar kullanılması tavsiye edilmektedir. Eşanjörde diğer taraftaki akışkan standart uygulamalardaki gibi contalı yüzeyden geçmektedir. Bu sayede sisteminiz güvende olmakla beraber eşanjöre de kolayca bakım yapılabilir.

Çift Korumalı Plakalar

Proseste kullanılan iki akışkanın kesinlikle birbirine karışmaması gereken durumlarda, MIT çift korumalı plakalar sistemin tamamen güvende olmasını sağlar. Bu eşanjörlerde iki plaka birbirine kaynaksız olarak birleştirilmiştir ve bu iki plaka arasında akışkan rahatça akabilmektedir.

Herhangi bir kaçak durumunda akışkan diğer akışkana karışmadan bu iki plakanın arasından dışarı sızar ve önceden müdahale edilebilir. Standart contalı eşanjörlere benzerliği sebebiyle kolayca sökülüp temizlenebilir.

Profesyonel Plakalı Eşanjör Servis Hizmetimiz

Ekin Endüstriyel MIT plakalı eşanjörlerini imal etmenin yani sıra bütün marka ve model eşanjörler için servis hizmeti de sağlamaktadır. Profesyonel Servis Hizmetinin içeriği ihtiyaca göre belirlenip uygulanarak sisteminizin ilk günkü performansına uyması sağlanır.

Plakalı Eşanjörlerde Yaşanılabilecek Problemler

 • Kireçlenmeden kaynaklanan performans düşüşü.
 • Tesisattan gelebilecek tortu ve pislik kaynaklı tıkanma.
 • Tıkanmaya bağlı aşırı basınç kayıpları.
 • Tıkanmaya bağlı ısı transferi azalması.
 • Zaman içinde contaların yıpranması.
 • Contaların sızdırmazlık özelliklerini yitirmesi.
 • Plakaların korozyona maruz kalıp deforme olması.
 • Gövdenin iç ve dış etkenlerle deforme olması.

Eşanjör sistemlerinde bahsedilen bu problemlerden herhangi biri ile karşılaştığınızda probleminizi çözmeniz için tek yapmanız gereken Ekin Endüstriyel’in profesyonel servis departmanına ulaşmak ve alacağınız hizmetin keyfini yaşamaktır.

Profesyonel Servis Paketimizin İçerikleri

 • Her marka ve model için plaka temini.
 • Her marka ve model için conta temini.
 • Eşanjör gövdelerinin revizyonu ve temizlenmesi.
 • Eşanjör plakalarının hızlı ve detaylı temizliği.
 • Eşanjör plakalarının özel kimyasallarla kireçten arındırılması.
 • Eşanjörlerdeki her tip somun ve saplamalarının temini ve imalatı.
 • Eşanjörünüzün ilk günkü gibi çalışır halde teslimi.

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet imkanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir